17 de juny 2021. 19h
Amb Jordi Vidal (Leather Cluster Barcelona)
i Pablo Osorno (SEIC)

Què ha de fer una empresa per dirigir-se al residu zero?

Per protegir la qualitat del medi ambient i la salut de les persones, és indispensable la prevenció i reducció de residus i el foment de l’economia circular. Estem en un moment de canvi de paradigma: la transformació de residus en recursos. Els residus d’un procés productiu poden tenir una segona vida útil, valoritzant-se en matèries primeres per altres indústries o processos.

Vols venir al jardí d’espaiguasch?

Ús de mascareta obligatori.
Cal reservar plaça en aquest enllaç.

Conduït per Benet Iñigo, periodista i cap de societat a RAC1. @Benetinigo

Jordi Vidal (Leather Cluster Barcelona)
@JordiVidal_LCB

És possible convertir els residus dels curtits en biofertilitzant?
Ens presentarà iniciatives d’economia circular del món de la pell com el recent projecte de la valorització del pèl de l’animal en biofertilitzant.

L’objectiu a mitjà termini, és descartar l’ús d’abocadors, i per aquest motiu s’està treballant des de Leather Cluster Barcelona perquè es puguin considerar subproductes, recursos que fins avui han estat tractats com a residus, com per exemple, els fangs de depuradora dels quals es pretén obtenir bioplàstics biodegradables mitjançant processos biotecnològics. O el recent cas d’èxit d’aprofitament del pèl animal per a adob. Amb l’empresa de fertilitzants Labin i el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia, el clúster ha desenvolupat amb èxit un projecte d’Economia Circular per a la recuperació del pèl d’origen boví obtingut durant el procés d’adobat de la pell, revalorant-lo com a bio fertilitzant per al sector agroalimentari.

Pablo Osorno (SEIC SL)
@seic_s.l

L’aventura de reconvertir el paper
Enginyeria especialitzada en matèria mediambiental que ha desenvolupat diferents projectes de residu zero per a la indústria.

La mirada positiva. Els rebutjos d’un procés poden ser la matèria primera d’un altre. Aquesta afirmació tan senzilla es la base del nostre treball.

Mirem els processos per tal de que es minimitzi el seu rebuig i residu a l’hora que trobem un nou procés per aquest.

En tots els casos, l’objectiu es la minimització de residus a l’hora d’augmentar la qualitat i eficiència dels processos. A més, sense la utilització d’agents nocius pel medi ambient.

Mirem als rebutjos de forma positiva, demanant-nos quina segona  (o enèsima) vida poden tenir.

El mon està ple d’oportunitats de reducció, reutilització i reciclatge en molts àmbits, la nostra especialització l’hem fonamentat en el paper, el tèxtil i els plàstics. I si voleu us explicarem com.

Hi col·labora: